1

Deur gebruik te maak van n meubelvervoer firma kan u die proses baie vergemaklik. Verskillende firmas bied verskillende tipe dienste, maak dus seker wat u benodig alvorens u kwotasies inwin. Baie belangrik, goedkoop koop is soms duur koop ook, maak seker van die firma se reputasie alvorens u ‘n besluit neem.

2

Deur van die internet gebruik te maak, kan u verskillende webtuistes besoek en daar die nodige navorsing doen. Let op na verwysings en getuigskrifte – dit spreek boekdele! Dit sal raadsaam wees om telefonies en in persoon met die firma ook kontak te maak ten einde uself te vergewis van hul houding rakende dienslewering en nakom van beloftes.

3

Mond tot mond verwysings is ook van die uiterste belang, raadpleeg vriende en familie in die verband.

4

Maak seker u dien n skriftelike inventaris in ten einde te verhoed dat daar later n dispuut ontstaan oor hoeveelheid meubels wat gelaai moet word. Uitsondering op die reel hier is waar die firma adverteer dat hul ‘n per uur faktureer. Vergewis uself dat die bestuurder van die trok n wettige bestuurspermit het en dat trok se lisensies duidelik vertoon word en op datum betaal is.

KRY KWOTASIE