Om te verhuis is n emosionele en stresvolle ervaring vir die hele familie. Deur soveel moontlik inligting in te win kan baie van die slaggate vermy word.

Daar is verskeie redes waarom jul verhuis, maar slegs 2 maniere op die proses aan te pak, doen dit self, of kry u proffesionele firma in om dit namens jul te hanteer.

Om die keuse te maak tussen selfdoen en die inkry van n firma om dit namens jul te hanteer sal n finansiele impak tot gevolg he, maar aan die anderkant ook daartoe lei dat u tyd bespaar en skades aan u meubels.

DIE OPSIES:

SELFDOEN ROETE
Hierdie metode kan toegepas word waar u binne n stad/dorp verhuis, maar beslis nie waar dit oor n lang afstand moet plaasvind nie. Hou in gedagte dat u sal moet seker maak dat die voertuig wat u gaan gebruik groot genoeg is, asook die hande om te help op en aflaai. Vriende en familie mag dalk nie so genee wees om te help soos verwag! N voordeel is wel waar jul nie gedruk is vir tyd kan jul op jul tyd en vlg jul eie skedule pak, laai en weer aflaai en uitpak.

MEUBELVERVOER FIRMA SE DIENSTE
Maak seker wanneer jul jul finale keuse maak dat jul seker is watter dienste gebruik gaan word, pak van kartonne, laai van slegs meubels ens.

Dit is altyd raadsaam om verskeie kwotasies in te win om seker te maak van koste implikasie. Maak ‘n lys van u vereistes en maak seker dat jul en die firma op dieselfde bladsy is!

Wanneer u besluit om n firma, geliewe die datum skriftelik te bevestig om enige verwarring te voorkom. Onthou om altyd die firma genoeg tyd toe te laat om u meubels te laai, aanjaag beteken onnodige skades. Maak ook seker waar u versekering dek en waar die firma se versekering inwerking skop om toekomstige frustrasie uit te skakel

KRY KWOTASIE